40 yılı aşkın süredir İnsan Sağlığının Hizmetinde olan kuruluşumuzun insan kaynağına çok değer vermektedir.

Biobak’ ta İnsan Kaynaklarının var oluş nedeni; Biobak insan kaynağının beyin, yürek ve emek gücü ile rekabette

fark yaratmasını, başarılı, etkin ve verimli olmasını sağlamaktır.

Biobak İnsan Kaynaklarının Vizyonu ise insan kaynaklarının niteliğini çağın gerektirdiği düzeye çıkararak, 21. yüzyılda

bütün insan kaynakları ile Biobak’ ı en üst noktaya taşımaktır.

Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki; verdiğimiz hizmette fark yaratmak taklit edilemeyecek en önemli varlığımız olan insan sayesinde olacaktır. Önce insan diyerek yönetim sistemlerimizi ve süreçlerimizi daha iyi hizmet üretmek ve kendimizi aşmak üzere sürekli gözden geçiriyoruz.

Kaliteli hizmete ve başarıya giden yolda Biobak İnsan Kaynakları olarak verilen hizmetler şunlardır;

OE_10

 

1. KURUM KÜLTÜRÜ

Biobak şirket kültürünü analiz etmiş ve vizyonuna hangi kültürel strateji ile ulaşabileceğini belirlemiştir. Birbirine ve şirketine güvene dayalı bir bağlılık içinde, müşterisine ve işine saygılı, çağın gerektirdiği bütün olanakları kullanarak kaliteli hizmet üretmek amacıyla keyifle çalışılan bir şirket kültürüne ulaşmak için sürekli bir gelişim sağlanmaktadır.

Biobak’ ın kültürel stratejisi onun yapmak istediklerinin ve çalışan profilinin açık bir ifadesidir.

Biobak’ ın amacı insana, sağlığa ve çevreye önem veren, müşteri ve kalite odaklı, iletişim ve bilgi paylaşımını benimseyen, olumlu, yapıcı ve proaktif olmayı özendiren, takım çalışmasını ve liderliği destekleyen, sürekli öğrenmeye, gelişime, değişime ve yenilikçiliğe inanan bir şirket kültürü yaratmaktır.

 

 

OE_012. EĞİTİM VE GELİŞİM

Bilgi gerektiren yüksek teknolojik sistemler konusunda çalışan Biobak’ ın en önemli görevlerinden birisi eğitimdir. Bireysel Gelişim Eğitimleri ve Teknik Eğitimlerle çalışanlarını sürekli olarak destekleyen Biobak yıllık ortalama 100 saat civarında eğitimle bu konuya verdiği önemi göstermektedir. Yurtdışında eğitim merkezlerinde verilen Teknik Eğitimleri alan Teknik Personel ile verdiği teknik servis hizmetinde fark yaratmak temel hedefidir.

Eğitimin önemine inanan bir şirket olarak Biobak bireysel gelişim eğitimlerini işyerindeki verimliliği artırmanın ötesinde sosyal bir sorumluluk olarak algılamaktadır.
Bilgi ve beceri artıran eğitimlere ek olarak iletişim, motivasyon, müzakere teknikleri, liderlik vb. konularda da eğitimler verilmektedir.

Biobak ayrıca genç neslin iş dünyasındaki yerini alması ve eğitimi için sağladığı staj olanakları ile üniversiteli gençlere destek vermektedir.

 

 

OE_02

 

3. MOTİVASYON PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE KARİYER PLANLAMA

Hem örgütsel hem de bireysel motivasyon araçları kullanılarak motive edilen çalışanların memnuniyet ve motivasyonunun müşteriye yansıyacağına inanan bir şirket olarak Biobak İnsan Kaynakları bu konuya gereken önemi vermektedir.

İnanıyoruz ki doğru insan kaynağını cezbetmek ve şirket içinde kalmasını sağlamak uygun motivasyon araçlarının kullanılması ile mümkündür. Bunlardan uygulananlar ücret yönetimi, yan yararlar, ödüller, başarılı çalışanların objektif seçimi, yurtdışı ve yurtiçi eğitimler, motivasyon gezileri ve birliktelikleri, performans yönetim sistemi,çalışma koşul ve standartlarının yükseltilmesi sayılabilir.

4. PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE KARİYER PLANLAMA

Biobak’ ta şirketin var oluş nedenine ve vizyonuna uygun olarak belirlenmiş hedeflere dayalı bir performans değerlendirme sistemi vardır. Yılda iki kez sistematik olarak yapılan bu değerlendirmede, bütün çalışanlar önce kendilerini değerlendirir, daha sonra ise yöneticileri tarafından değerlendirilirler. Bu değerlendirmeler performans değerlendirme kitapçıkları üzerinde, bireysel performans görüşmeleri yoluyla yapılmaktadır ve kariyer planlamasında önemli rol oynamaktadır. Performans değerlendirme sisteminin sonuçları ayrıca eğitim, eleman seçme ve yerleştirme, organizasyonel yedekleme, ücret, maliyet yönetimi, iletişim, kurum kültürü, motivasyon, insan kaynakları planlama, ödül yönetimi ve kalite yönetimi amaçlarıyla kullanılmaktadır.